Mapa drogowa – Wyszukiwarka tras

Wyszukiwarka w wynikach wyświetla nazwę instytucji, miejscowość w jakiej się znajduje i adres. Po lewej stronie ekranu znajduje się kalkulator trasy. Dzięki niemu znajdziemy najkrótszą lub najszybszą trasę z punktu A do punktu B, możemy również zaznaczyć punkty przelotowe trasy i godzinę rozpoczęcia podróży. Po naciśnięciu przycisku „Oblicz trasę” otrzymujemy szczegółowe informacje na temat odległości, czasu jazdy i godziny dojazdu. Program oblicza czas przyjmując jako prędkość szybkość maksymalną z jaką można jechać na danym typie drogi. Trasę możemy zapisać, wydrukować lub zaznaczyć ją na mapie. Górny pasek zawiera suwak zmiany odległości widoku mapy. Dalej są ikony, dzięki którym możemy wybrać funkcję kursora na mapie: zoom, przeciąganie widoku, pobieranie informacji o objecie lub ręczne obliczenie trasy. Dostępne taż są ikony wyłączające lub włączające warstwy. Do wyboru mamy administracyjną (pokazuje na mapie budynki administracyjne), hipsometryczną(ukształtowanie terenu), toporgraficzną (wody lasy), dróg i ulic, miejscowości i nazw. Na mapie szukać miejscowości mażemy wprowadzając jej nazwę lub współrzędne geograficzne.